Branchepakker - "Den bedste integration"

LG Insight har i samarbejde med Vejle Kommune udviklet branchepakkekonceptet.

Jobcenter Vejle tilrettelægger integrationsindsatsen med et klart beskæftigelsesfagligt fokus. Flygtninge/indvandrere skal tilbydes et branchepakkeforløb, der bibringer borgerne motivation og kompetencer og styrker deres muligheder for ordinær beskæftigelse.

LG Insight og Jobcenter Vejle har udviklet 6 branchepakker. Branchepakkerne består alle af en række fælles principper og en fælles struktur. De enkelte forløb kan pakkes således, at de i indhold og varighed matcher borgerens behov og muligheder.

LG Insight og Jobcenter Vejle har formuleret en række ”dogmer” – eller kvalitetsstandarder – som konceptet om branchepakker bygger på. Det er dogmer, som skal respekteres, hvis målet om ”motiverende udviklingsforløb” skal nås.

Branchepakkerne bygger på følgende moduler:

  1. Introduktionsforløb – fælles 8 ugers introduktionskursus, hvor borgerne introduceres til branchepakkerne, og hvor borgerne kompetenceudvikles personligt og fagligt. På introduktionsforløbet afdækkes borgernes ressourcer, og borgeren vælger branchepakke.
  2. Et ’”snuse”-virksomhedsforløb, der består af korterevarende praktikophold på virksomheder, hvor borgerens valg af branche ”virkelighedstestes”.
  3. Første virksomhedsforløb: I første forløb trænes og grundlægges nogle almene basiskompetencer inden for brancheområdet. Det omfatter både faglige, sproglige og personlige kompetencer.
  4. Andet virksomhedsforløb: I andet virksomhedsforløb trænes og grundlægges tekniske kvalifikationer inden for branchen, bl.a. gennem deltagelse i arbejdsmarkedsfaglige uddannelser
  5. Tredje virksomhedsforløb: I tredje virksomhedsforløb vedligeholdes kompetencer, og borgeren placeres strategisk (geografisk og i delbrancher), hvor der er mange jobåbninger.

I alle 6 branchepakker er der fastlagt målbare niveauer for hvert modul. Disse skal være opfyldt, før borgeren kan gå til næste modul. Under hele forløbet gennemføres løbende (progressions)test af borgerens kompetencer, og først når de påkrævede kompetencer er opnået, kan borgeren gå videre til næste modul.

I de 6 branchepakker er der defineret nogle generelle kompetencekrav, som borgeren skal opfylde, før næste modul kan påbegyndes. Kompetencekravene er bestemt ud fra nogle almene faglige og personlige kompetencer, som er gældende inden for de enkelte brancher.

Konceptet har skabt stor interesse over hele landet. Flere andre kommuner bruger også branchepakker i den beskæftigelsesfaglige integrationsindsats – bl.a. Ringkøbing-Skjern Kommune.

Vi glæder os til at høre fra dig

Du er altid velkommen til at ringe til os på tlf. 66 12 08 15 eller sende en mail til os på lg@lg-insight.dk. Du er også velkommen til at kontakte os direkte.

Rasmus Nygaard
25 39 98 30
ran@lginsight.dk