CASES - BØRN & UNGE

Fastholdelse af unge i ungdomsuddannelse

Undersøgelse af frafald på erhvervsuddannelserne

Med en målsætning om at 95 pct. af en ungdomsårgang skal fuldføre en ungdomsuddannelse, påhviler der uddannelsesinstitutionerne et stort ansvar at sikre, at de unge gennemfører en uddannelse. I dag er det ca. 67 pct. af unge under 25 år, der har gennemført en ungdomsuddannelse.

Især erhvervsuddannelserne er udfordret ved, at et stort antal elever falder fra under uddannelsesforløbet. En helt selvstændig udfordring i den forbindelse er at kunne fastholde unge drenge med etnisk minoritetsbaggrund i uddannelsessystemet.

Mange erhvervsskoler arbejder i dag med frafaldsproblematikken og har iværksat forskellige tiltag til at nedbringe frafaldet. Men helt overordnet må det konstateres, at frafaldet ikke har udviklet sig i positiv retning over de seneste år.

Hvad skal der til for at knække kurven?
LG Insight har for Undervisningsministeriet afdækket produktions- og erhvervsskolernes initiativer i forhold til at motivere og kvalificere unge til at søge optag på en erhvervsuddannelse. Afdækningen har især haft fokus på skolernes succesfulde fastholdelsestiltag.

LG Insight har fremstillet et katalog med Fastholdelseskaravanens indsatser og resultater i forhold til at fastholde unge i en ungdomsuddannelse.

 

Vi glæder os til at høre fra dig

Du er altid velkommen til at ringe til os på tlf. 66 12 08 15 eller sende en mail til os på lg@lg-insight.dk. Du er også velkommen til at kontakte os direkte.

Lars Larsen
20 43 00 42
ll@lginsight.dk
Conni Gripping
40 37 22 23
cg@lginsight.dk