Fokus på gadeplansarbejdet

Afdækning af kommunernes praksis og erfaringer med ansættelse af forebyggende gadeplansarbejdere

Undersøgelsen har fokus på kommunernes praksis og erfaringer med at ansætte tidligere kriminelle som kriminalitetsforebyggende gadeplansmedarbejdere.

Undersøgelsen viser bl.a. at ca. hver fjerde kommune har måttet opsige en gadeplansmedarbejder indenfor de seneste fem år, fordi medarbejderen har begået kriminalitet under ansættelsen. 14 % af kommunerne har oplevet, at en gadeplansmedarbejder under ansættelsen har begået kriminalitet sammen med den/de unge, som medarbejderen har haft ansvar for.

Undersøgelsen er foretaget som en anonym spørgeskemaundersøgelse, hvor 79 af landets 98 kommuner har svaret.