Rapport

Landsdækkende kortlægning af kommunernes brug af integrationskontrakter og helbredsmæssige vurderinger

LG Insight har i vinteren 2015-16 gennemført en landsdækkende kortlægning af kommunernes brug af integrationskontrakter og helbredsmæssige vurderinger.

Kortlægningen viser, at hovedparten af landets kommuner udarbejder integrationskontrakten senest 1 måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for integrationsindsatsen. Kontrakterne tager i vidt omfang individuelle hensyn – herunder opsættes klare mål om job eller uddannelse. Der er imidlertid større udfordringer for kommunerne ift. at overholde integrationslovens krav om hyppige opfølgningskontakter.

Kortlægningen viser samtidig, at hovedparten af de nyankomne flygtninge og familiesammenførte tilbydes en helbredsundersøgelse inden for tidsfristen (dvs. indenfor de første 3 måneder). Der følges imidlertid ikke altid tilstrækkeligt op på de helbredsmæssige vurderinger.

Kommunerne tilkendegiver, at de helbredsmæssige oplysninger er betydningsfulde for tilrettelæggelsen af den integrationsfaglige indsats. De fremhæver, at det har central betydning, at de helbredsmæssige undersøgelser gennemføres tidligt, så integrationsindsatsen kan tilrettelægges med de hensyn, der skal tages til udlændingens helbredsmæssige forhold.

Du kan læse meget mere om kommunernes erfaringer og vurderinger i rapporten (link i højre margin).

Rapporten er udarbejdet for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og bygger på survey, interviews og journalanalyser.

Vi glæder os til at høre fra dig

Du er altid velkommen til at ringe til os på tlf. 66 12 08 15 eller sende en mail til os på lg@lg-insight.dk. Du er også velkommen til at kontakte os direkte.

Ditte Andersen
20 37 30 09
ditte@lginsight.dk