Evaluering af Etnisk Ungs arbejde med æresrelaterede konflikter

LG Insight har i årene 2015 og 2016 evalueret Etnisk Ungs arbejde med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

I nogle familier med ikke-vestlig baggrund er der en oplevelse af, at en uacceptabel adfærd hos en ung (pige) i familien vil krænke hele familiens ære og omdømme. Familiens unge – især pigerne – underlægges derfor ofte en stærk social kontrol, så de ikke udviser en adfærd, der går imod de sociale normer hos familien og netværket. Dette kan føre til konflikter mellem den unge og den øvrige familie.

Etnisk Ung har som særligt ekspert-team siden 2002 tilbudt rådgivning og hjælp til unge mænd og kvinder, der er udsat for æresrelaterede konflikter. Ligeledes giver Etnisk Ung vejledning og konkret bistand til fagpersoner, som er i kontakt med unge i æresrelaterede problemstillinger. Rådgivningen er finansieret af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

LG Insight har i årene 2015 og 2016 evalueret Etnisk Ungs arbejde med æresrelaterede konflikter.

Der er med evalueringen gennemført et stort antal interviews med unge, forældre og ansatte i Etnisk Ung. Evalueringen har således afdækket Etnisk Ungs aktiviteter, metoder og resultater, ligesom der peges på konkrete anbefalinger, der kan styrke den fremtidige indsats for unge, der udsættes for æresrelaterede konflikter.

Der er udarbejdet midtvejsevaluering (marts 2016) samt afsluttende evaluering af indsatsen (juli 2017). Endvidere er der lavet en kort publikation, som beskriver udvalgte historier, hvor unge har modtaget hjælp.

 

Vi glæder os til at høre fra dig

Du er altid velkommen til at ringe til os på tlf. 66 12 08 15 eller sende en mail til os på lg@lg-insight.dk. Du er også velkommen til at kontakte os direkte.

Conni Gripping
40 37 22 23
cg@lginsight.dk