Fokus på tværfaglighed

Vi krydser grænser. Organiserings- og samarbejdsformer på tværs af myndighedsgrænser

Fokus på tværfaglighed

Borgere eller familier med komplicerede problemer samarbejder med mange forskellige myndigheder. Det er en udfordring for kommunerne at koordinere indsatser og få skabt sammenhæng på tværs – både internt, men også i forhold til eksterne samarbejdspartnere. Manglende koordinering har betydning for kvaliteten af borgerservicen, den administrative effektivitet og på ressourceforbruget.

LG Insight samarbejder med en række kommuner landet over omkring tværfaglige organiserings- og samarbejdsformer. Samarbejdet omfatter forskellige målgrupper som børn/unge, etniske minoriteter, udsatte familier og kriminalitetstruede/kriminelle.

Løsningsmodeller fra 12 kommuner
LG Insight har i samarbejde med Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, i rapportform, fremstillet kommunernes tværfaglige udfordringer og givet en række eksempler på kommunale løsningsmodeller. I rapporten beskrives både organiseringsformer og tværfaglige samarbejdsformer.

Vi glæder os til at høre fra dig

Du er altid velkommen til at ringe til os på tlf. 66 12 08 15 eller sende en mail til os på lg@lg-insight.dk. Du er også velkommen til at kontakte os direkte.

Conni Gripping
40 37 22 23
cg@lginsight.dk