Evaluering af tiltag under Industriens Fond

Nyankomne flygtninge kan hjælpe industrien

Danske virksomheder vil i de kommende år opleve et stigende rekrutteringsbehov. Industriens Fond har derfor besluttet at iværksætte en temaindkaldelse, der skal styrke private virksomheders muligheder for at løfte udfordringen med mangel på kvalificeret arbejdskraft. Med støtten hjælpes virksomheder til at få besat ledige stillinger via inddragelsen af nyankommne flygtninge på det danske arbejdsmarked.

Industriens Fonds bestyrelse har afsat 50 mio. kroner, som kan uddeles til initiativer, der har potentiale til at styrke private virksomheders muligheder for at løfte udfordringen med mangel på kvalificeret arbejdskraft gennem indsatser for nyankomne flygtninge. Fonden har især fokus på projekter med fokus på små- og mellemstore virksomheden inden for fremstillingserhverv.

Der er i 2016 foreløbig givet støtte til 8 indsatser, som retter sig mod forskellige typer af brancher, målgrupper og læringsforløb. Brancherne dækker bl.a. transport, træ-og metalindustri og handel. Nogle af indsatserne starter kompetenceafdækningen og kvalificeringen af nyankomne flygtninge, mens de endnu er på asylcentret, mens flertallet af indsatser har fokus på de flygtninge, som allerede er boligplaceret. Virksomhedernes rolle varierer også mellem de enkelte tiltag, idet de indgår som både projektejere, samarbejdsparter og/eller rådgivere i forløbene.

Fonden har tilknyttet LG Insight til at forestå evalueringen af alle støttede initiativer.

Evalueringen følger de enkelte tiltag lige fra opstart til afslutning, ligesom der sker en tværgående evaluering af projekter med fælles karakteristika. Evalueringen får på den vis mulighed for at afdække, hvilke indsatser og metoder, der har effekt for hvilke typer af virksomheder og brancher og hvorfor. Der er tale om en læringsevaluering med fokus på, hvad der både skaber resultater og måtte betinge udeblivelse af resultater.

Evalueringen afsluttes primo 2020.

 

 

 

Vi glæder os til at høre fra dig

Du er altid velkommen til at ringe til os på tlf. 66 12 08 15 eller sende en mail til os på lg@lg-insight.dk. Du er også velkommen til at kontakte os direkte.

Conni Gripping
40 37 22 23
cg@lginsight.dk
Kristian Mark Andersen
21 22 98 07
kma@lginsight.dk