Vi søger løsninger på integrationsudfordringen i Danmark

Københavns Universitet, KORA og LG Insight gennemfører de kommende 5 år en omfattende afdækning, analyse og forankring af succesfulde integrationsindsatser.

Integrationen af etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande halter i Danmark. På en lang række væsentlige samfundsområder er de etniske minoriteter udenfor fællesskabet – både på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og i civilsamfundet.

Gennem de senere år har adskillige tiltag været afprøvet på integrationsområdet i Danmark – både lovgivningstiltag, et anseligt antal projekter samt mange forskellige integrationsindsatser i kommunerne.

Københavns Universitet, VIVE og LG Insight skal de næste fem år finde ”Columbusægget” for den gode integrationsindsats i Danmark.
Gennem omfattende analyser skal succesfulde integrationsindsatser afdækkes. Hvad virker – for hvilke målgrupper og under hvilke forudsætninger? De succesfulde indsatser skal metodebeskrives og forankres i den almene integrationsindsats i Danmark – både i kommuner, i boligområder, på virksomheder, i foreningsliv osv.

Det er målet, at vi i år 2021 har udbredt de succesfulde integrationsindsatser og løftet integrationen i Danmark.

Innovationsfonden har investeret i både forskning samt udbredelse og forankring af virkningsfulde indsatser. Københavns Universitet, KORA og LG Insight samarbejder om indsatsen.

Vi glæder os til at høre fra dig

Du er altid velkommen til at ringe til os på tlf. 66 12 08 15 eller sende en mail til os på lg@lg-insight.dk. Du er også velkommen til at kontakte os direkte.

Daniel List
20 37 30 09
dal@lginsight.dk