LG Insight deler integrationsfaglig viden med 85 kommuner

LG Insight afholder netværksmøder for 85 kommuner. Møderne omfatter ledere og praktikere på det integrationsfaglige område.

Netværksmøder om kommunernes integrationsindsats

LG Insight afholder netværksmøder for 85 kommuner om integrationsindsatsen. Målgruppen er integrationsfaglige aktører fra kommuner i hele landet.

Netværksmøderne afholdes i samarbejde med Integrationsnet – en del af Dansk Flygtningehjælp.

Formålet med netværksmøderne er at:

  • Fremme det gode/effektfulde integrationsarbejde og sprede succesfulde integrationsindsatser mellem kommunerne.
  • Opbygge netværk på tværs og skabe tværkommunale samarbejdsformer.

På netværksmøderne bliver der præsenteret aktuel og relevant viden. Oplæg og drøftelser skal omsætte forsknings- og konsulentbaseret viden til almindelig praksis og drift i den kommunale integrationsindsats.

 

 

Vi glæder os til at høre fra dig

Du er altid velkommen til at ringe til os på tlf. 66 12 08 15 eller sende en mail til os på lg@lg-insight.dk. Du er også velkommen til at kontakte os direkte.

Kristian Mark Andersen
21 22 98 07
kma@lginsight.dk
Dania Sami Adada
40 38 76 99
dania@lginsight.dk