Borgerinddragelse i områdefornyelse

LG Insight har for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennemført en analyse af borgerinddragelse i områdefornyelse. Analysen kortlægger omfanget af borgeres inddragelse og deltagelse i områdefornyelser i hele landet.

Analysen har fokus på, om kommunerne har tænkt borgerinddragelse ind i områdefornyelsen, herunder hvornår, i hvilket omfang og på hvilke aktivitetsområder. Analysen viser, at kommunerne gør brug af borgerinddragelsen, men i varierende omfang. Analysen viser også, at kommunerne i overvejende grad benytter sig af traditionelle deltagelsesformer, der tilgodeser ressourcestærke borgere med gode mødekompetencer.

Områdefornyelse har til formål at skabe positiv udvikling i nedslidte byområder og nyere boligområder med store sociale problemer. Områdefornyelse skal på den vis være med til at skabe lokal udvikling i økonomi og erhvervsliv, ligesom den skal være med til at styrke den sociale udvikling og fællesskabet i udsatte by- og boligområder.

Vi glæder os til at høre fra dig

Du er altid velkommen til at ringe til os på tlf. 66 12 08 15 eller sende en mail til os på lg@lg-insight.dk. Du er også velkommen til at kontakte os direkte.