Udvikling og trivsel gennem sociale fællesskaber

Red Barnet har igangsat flere målrettede indsatser til styrkelse af udsatte børn og familier i Danmark. Fritidsliv og gode oplevelser er omdrejningspunktet.

Red Barnet igangsætter løbende indsatser, som styrker udsatte børn og familiers oplevelser i Danmark. Blandt disse indsatser er der nu igangsat 3 konkrete projekter, hvor LG Insight er tilknyttet som evaluator. Med projekterne vil børn og forældre sammen deltage i sjove, trygge og inkluderende fællesskaber med andre familier og frivillige. Dette sker gennem en håndholdt hjælp og omfatter tilbud som oplevelsesklubber, fritidsaktiviteter og udflugter mv.

Positive fællesskaber og aktiviteter understøtter børns udvikling, hvorfor inklusion i sociale fællesskaber er i fokus for alle projekterne. Indsatserne skal hver især bidrage til at understøtte og styrke indsatsen for inklusion af socialt udsatte børn  i det omgivende samfund.

Projekterne løber over perioden 2015-2018, hvilket evalueringerne også gør. Evalueringerne har ligesom projekterne barnet i centrum og bygger på et mix af kvalitativ og kvantitativ metode.

Du vil i evalueringsperioden kunne læse mere om projekternes aktiviteter og resultater her på hjemmesiden.

 

 

Vi glæder os til at høre fra dig

Du er altid velkommen til at ringe til os på tlf. 66 12 08 15 eller sende en mail til os på lg@lg-insight.dk. Du er også velkommen til at kontakte os direkte.

Conni Gripping
40 37 22 23
cg@lginsight.dk
Signe Welander Sørensen
23 64 39 26
swe@lginsight.dk