Undersøgelse af SSP og Hotspot-funktionen i Odense Kommune

Afdækning og udvikling af den kriminalitetsforebyggende indsats i Odense Kommune

Udvikling af SSP samarbejdet

LG Insight har igennem flere år opbygget en stor viden og samarbejdsflade på det kriminalitetsforebyggende område. Det er bl.a. skabt igennem samarbejde med en række kommuner, hvor vi har analyseret og evalueret kommunernes forebyggende arbejde med kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge. En viden vi har omsat til konkrete og anvendelsesorienterede råd i forhold til at forbedre indsatsens tilrettelæggelse, organisering og dermed effektivitet. 

LG Insight har samarbejdet med Odense Kommune om at gennemføre en analyse af SSP Odense med henblik på at styrke SSP-samarbejdet og de kriminalitetspræventive resultater i Odense Kommune.  Analysen har afdækket både den eksisterende organisering, det daglige samarbejde på tværs af aktører og myndigheder, den konkrete ressourceprioritering og selvfølgelig effekterne af indsatsen. 

Evaluering af hotspot
LG Insight har ligeledes samarbejdet med Odense Kommune om at evaluere kommunens pilotprojekt vedrørende tværgående organisering på det kriminalitetsforebyggende område, den såkaldte ”hotspot-indsats”. Projektet havde til formål at sikre ensartede retningslinjer, konsekvens, sammenhæng og handlekraft i indsatsen over for unge i Vollsmose, som har haft en markant rolle i at skabe uro og utryghed i området.

Vi glæder os til at høre fra dig

Du er altid velkommen til at ringe til os på tlf. 66 12 08 15 eller sende en mail til os på lg@lg-insight.dk. Du er også velkommen til at kontakte os direkte.

Conni Gripping
40 37 22 23
cg@lginsight.dk