Fokus på styrket indlæring - bedre skolegang

Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune har med støtte fra Den A.P. Møllerske støttefond iværksat projekt ”Styrket indlæring, bedre skolegang”. Formålet er at styrke traumatiserede børns indlæringsevne (og dermed forbedre deres skolegang og generelle livsvilkår).
Dette sker gennem en helhedsorienteret og sammenhængende traumeindsats, som er målrettet traumatiserede børn og unge fra udsatte familier. Projektet involverer faggrupper med stor kontakt til traumatiserede børn, hvorfor både sagsbehandlere, familiebehandlere og ikke mindst psykologer spiller en stor rolle i indsatsen. Projektet løber over en periode på 5 år og afsluttes i 2021.

Projektet er et udviklings- og forskningsprojekt, hvor LG Insight i samarbejde med VIVE og Deloitte varetager forsknings- og evalueringsopgaven.

Vi glæder os til at høre fra dig

Du er altid velkommen til at ringe til os på tlf. 66 12 08 15 eller sende en mail til os på lg@lg-insight.dk. Du er også velkommen til at kontakte os direkte.

Nanna Gabrielsen
40 15 07 87
nag@lginsight.dk
Conni Gripping
40 37 22 23
cg@lginsight.dk