Samme mål - samme retning

Samarbejde gør en forskel

Man kan som menneske havne i en udsat position på mange områder. Man kan rammes af psykiske lidelser, være ny i det danske samfund, havne i kriminalitet eller meget andet, som betyder, at man har brug for støtte.
Typologierne af udsatte borgere er mangfoldige. Men fælles for dem alle er, at der er tale om borgere med behov for mange og sammenhængende hjælpeindsatser. Indsatserne kan involvere både kommunale aktører, politi og retsvæsen, sundhedsfaglige aktører og private aktører m.m.

Når mange aktører skal arbejde sammen omkring en borger med komplekse problemstillinger, er det ofte en udfordring. Det kræver både, at der er en formaliseret samarbejdsform, men også at den enkelte medarbejder rustes til at agere handlekraftigt uden unødige bureaukratiske bindinger. Der melder sig derfor ofte flere spørgsmål, bl.a.:

  • Hvordan skabes et godt tværfagligt samarbejde mellem professionelle aktører med forskellige rammer og fagligheder?
  • Hvordan sikres det, at samarbejdet tager udgangspunkt i borgernes behov og vilkår?
  • Hvordan opnås maksimale resultater af indsatsen – både for borgerne og samfundet?

LG Insight samarbejder med kommuner, regioner og organisationer over hele landet om udvikling og evaluering af tværfaglige organiserings- og samarbejdsformer. En ny og spændende samarbejdsmodel er lige nu under udvikling i forbindelse med projektet Indsats på Tværs, der er igangsat af Københavns Kommune og Region Hovedstaden.

Indsats på Tværs har til formål at arbejde målrettet med at styrke sammenhængen mellem den psykiatriske behandling og den sociale indsats for anbragte børn og unge med svære, komplicerede og komplekse sindslidelser. Der er tale om anbragte børn i alderen 12-18 år, der har behov for indsatser fra både Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og Center for Socialpædagogik og Psykiatri.

Indsats på Tværs har bl.a. til formål at:

  • Skabe større trivsel og udviklingsmuligheder for de unge.
  • Styrke funktionsniveauet for de unge og øge muligheden for udnyttelse af deres ressourcer.
  • Bedre samarbejdet om børne- og ungdomspsykiatrisk behandling og specialiseret indsats på institutionen.
  • Skabe større tilfredshed hos de unge og deres familier.

Indsats på Tværs-modellen bliver efter projektperioden en fast samarbejdsform. Evalueringen afsluttes i foråret 2016.

 

 

Vi glæder os til at høre fra dig

Du er altid velkommen til at ringe til os på tlf. 66 12 08 15 eller sende en mail til os på lg@lg-insight.dk. Du er også velkommen til at kontakte os direkte.

Conni Gripping
40 37 22 23
cg@lginsight.dk