Ydelser

Vi lægger vægt på, at vores konsulenter er samfundsengagerede, har socialt sindelag, og at de fagligt og interessemæssigt matcher de opgaver, som vi engagerer os i.

Analyse

LG Insight har de seneste år gennemført en lang række større undersøgelser inden for mange forskellige fagområder og organisationsstrukturer. Der er tale om undersøgelser af divergerende karakter og omfang – fra afdækning af interesser for et lokalt idræts- og kulturhus til analyser af den samlede kriminalpræventive indsats i en af landets største kommuner. LG Insights undersøgelser favner således bredt – også i forhold til undersøgelsernes økonomiske rammer.

Undersøgelsernes fokus og metode skræddersys ud fra den enkelte opdragsgivers ønsker og muligheder. Undersøgelserne ledsages ofte af konkrete anbefalinger og har på afgørende områder bibragt ny viden. Viden der har været med til at indholdssætte den politiske dagsorden og politikkurs.

Bl.a. indenfor integrations- og beskæftigelsesområdet, samt på det kriminalpræventive område har LG Insights undersøgelser sat fodaftryk på gældende lovgivning og praksis.

Evaluering

LG Insight er et af Danmarks førende konsulentfirmaer indenfor evaluering af politikområder, programmer, større puljer/fonde, projekter m.m.

LG Insight har de seneste år gennemført mere end 150 evalueringer – for både kommuner, ministerier, idrætsforeninger og interesseorganisationer mv. Vores evalueringer er metodemæssigt opbygget, så de sikrer det mest hensigtsmæssige datagrundlag, hvorfor metoden varierer fra evaluering til evaluering. Ofte er evalueringen dog baseret på et miks af kvantitative og kvalitative metoder – f.eks. spørgeskemaer kombineret med interview og fokusgruppeinterview.

LG Insight ser evaluering som et proces- og læringsværktøj og er derfor oftest tilknyttet projektet/indsatsen fra start til slut. Derved bliver det muligt løbende at formidle og anvende evalueringens resultater, så aktørerne undervejs bl.a. kan justere eventuelle uhensigtsmæssigheder. Andre gange er der tale om en slutevaluering, hvor LG Insight først afsluttende knyttes til opgaven. I begge tilfælde udarbejder LG Insight evalueringens grundlag og metoder i tæt samarbejde med opdragsgiver, så der er fuld enighed om, hvad der måles på, hvornår og hvordan.

Rådgivning

LG Insights mange undersøgelser og evalueringsopgaver giver os en stor og detaljeret viden på mange fagområder. Denne viden omsætter vi gerne til konkrete råd og anbefalinger – hvad enten rådgivningen sker til politikere, embedsmænd, virksomheder eller faglige organisationer mv.

På et solidt fagligt vidensgrundlag peger LG Insight således på indsatsområder, arbejdsmetoder og organiseringsformer m.m., som fremadrettet kan hjælpe organisationer og virksomheder til at nå de ønskede resultater og mål.

Der kan være tale om forslag til enten fastholdelse af nuværende kurs, små justeringer eller større ændringer. Fælles for rådgivningen er dog, at den altid tager udgangspunkt i de givne vilkår og rammer, hvorunder indsats og organisation eksisterer. Forslag og anbefalinger lader sig således omsætte til praksis.

LG Insight er bl.a. fremkommet med anbefalinger til “Sikker by” for Københavns Kommune, ligesom vi rådgiver en lang række kommuner, ministerier og organisationer om initiativer indenfor blandt andet uddannelses-, social- og beskæftigelsesområdet.

Følg med i, hvad vi laver

Vi har udvalgte publikationer på vores hjemmeside, men du er også altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis der er noget du savner.

Du kan også følge os på LinkedIn og læse mere om, hvad vi lige nu laver.

Vi glæder os til at høre fra dig

Du er altid velkommen til at ringe til os på tlf. 66 12 08 15 eller sende en mail til os på lg@lg-insight.dk. Du er også velkommen til at kontakte os direkte.

Conni Gripping
40 37 22 23
cg@lginsight.dk